Plánovaná dovolenka

6.11.-16.11.2023

Sestričky v ambulancii budú prítomné

Zastupuje MUDr. Alena Kotláriková od 6.11. do 10.11.2023 len

v akútnych prípadoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Treba sa objednať.

0908 742 041

Ružinovská 10

Bratislava

Zastupuje MUDr.Branislav Chrenka od 13.11. do 16.11.2023 len v akútnych prípadoch po predchádzajúcom telefonickom alebo mailovom dohovore. Treba sa objednať.

lekar@pediatrics.sk

02/52627075

Pavlovičova 3

Bratislava

Plánovaná dovolenka:

27.12.-29.12.2023

Zastupuje MUDr. Alena Kotláriková, len v akútnych prípadoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

0908 742 041

Ružinovská 10

Bratislava