Oznamy

Plánovaná letná dovolenka ambulancie:

28.6.2019

8.7. -19.7.2019

12.8.-16.8.2019

Počas dovolenky zastupuje MUDr. Martin Franiak, vo svojej ambulancii

Bajzova 2
821 08 Bratislava
telefón: 02/55 56 87 24

v ordinačných hodinách:

pondelok: 07.00 – 11.00
utorok :07.00 – 11.00
streda: 14.00 – 17.00
štvrtok: 07.00 – 09.30
piatok: 07.00 – 11.00