Dovolenka 14.08. – 18.8.2023

Zastupuje MUDr. Kotláriková v akútnych prípadoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore

Poliklinika Ružinov

Ružinovská 10

Bratislava

tel: 02/48279442