Plánovaná dovolenka

6.5.-7.5.2024

Zastupuje MUDr. Alena Kotláriková, Ružinovská poliklinika, len v akútnych prípadoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore

Sestrička v ambulancii bude prítomná