Plánovaná dovolenka

26.1.2024 / piatok/

Zastupuje MUDr. Patrícia Goldenberg , Fedinová 9, Bratislava len v akútnych prípadoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel.č.: 0902 810 137

v čase 8.00-11.00

Plánovaná dovolenka:

5.2.-7.2.2024

Sestričky v ambulancii budú prítomné

Zastupuje MUDr. Alena Kotláriková, len v akútnych prípadoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

0908 742 041

Ružinovská 10

Bratislava