Plánovaná dovolenka

10.4.-12.4.2024

Zastupuje MUDr. Patricia Goldenberg, Fedinova 9 Bratislava len v akútnych prípadoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore

streda 11.00-14.00

stvrtok 8.30-11.00

piatok 8.30-11.00

Sestričky v ambulancii budú prítomne.