Oznamy

Plánovaná dovolenka ambulancie:

08. - 09.06.2017
10. - 21.07.2017
21. – 25.08.2017

Počas dovolenky zastupuje MUDr. Martin Franiak, vo svojej ambulancii

Bajzova 2
821 08 Bratislava
telefón: 02/55 56 87 24

v ordinačných hodinách:

pondelok: 07.00 - 11.00
utorok :07.00 - 11.00
streda: 14.00 - 17.00
štvrtok: 07.00 - 09.30
piatok: 07.00 - 11.00