Cenník

Cenník výkonov praktického lekára pre deti a dorast, nehradených z verejného zdravotného poistenia 
Číslo Druh výkonu    
  Potvrdenia:     
1. Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20,00 €  
2. Potvrdenie o spôsobilosti na pobyt v MŠ 4,00 €  
3. Potvrdenie o spôsobilosti na stredoškolské štúdium 4,00 €  
4. Potvrdenie o spôsobilosti na vysokoškolské štúdium 4,00 €  
5. Potvrdenie - zápisník bezpečnosti práce, šport, hudba, tanec, tábory, brigády 4,00 €  
6. Vystavenie zdravotného preukazu, vstupná a výstupná LP pre zamestnávateľa 5,00 €  
7. Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poistenie 10,00 €  
8. Vystavenie potvrdenia o návšteve lekára, ospravedlň. pre žiakov ZŠ, SŠ 0,00 €  
9. Vzstavenie priepustky pre zamestnávateľa 1,00 €  
10. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť rodiča 4,00 €  
11. Vystavenie duplikátu pri strate očkovacieho preukazu 5,00 €  
12. Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu 10,00 €  
  Vyšetrenia:  
13. PREDNOSTNÉ VYŠETRENIE 10,00 €  
14. Pobyt, štúdium a práca v zahraničí 10,00 €  
15. Vyšetrenie cudzinca bez zdravotného poistenia 20,00 €  
  Výkony:  
16. Prepichnutie uší 10,00 €  
17. Nastrelenie náušníc 16,00 €  
18. Krvné skúšky na žiadosť pacienta 7,00 €  
19. CRP vyšetrenie v ambulancii 5,00 €  
20. Aplikácie očkovacej látky mimo povinného očkovania na žiadosť pacienta 4,00 €  
21. Poplatok za omeškanie nahlásenia zmeny zdravotnej poisťovne za každý mesiac 4,00 €